Nasze atuty

  • W branży detektywistyczno-windykacyjnej funkcjonujemy od roku 2004. Współpracujemy z wieloma podmiotami gospodarczymi różnych branż, w tym z kilkoma liczącymi się firmami w skali kraju i na arenie międzynarodowej,
  • Zatrudniamy kadrę o wysokich kwalifikacjach zawodowych i wieloletniej praktyce. Nasi etatowi pracownicy posiadają licencje zawodowego detektywa,
  • Posiadamy odpowiednio rozbudowane struktury organizacyjne na terenie całego kraju umożliwiające sprawne i bezpośrednie wykonywanie zleconych nam zadań detektywistyczno-windykacyjnych,
  • Współpracujemy na stałe z kilkoma Kancelariami Prawnymi specjalizującymi się w problematyce prawa gospodarczego i rodzinnego. Umożliwia nam to fachową ocenę sytuacji w zleconych sprawach oraz umożliwia szybsze wdrażanie postępowań sądowych i egzekucyjnych,
  • Dysponujemy własną, kilkutysięczną bazą danych o osobach i jednostkach organizacyjnych uczestniczących w obrocie gospodarczym różnych branż - zwłaszcza o niesolidnych kontrahentach, co umożliwia nam szybki dostęp do interesujących Zleceniodawcę informacji,
  • Mamy zawartą umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za ewentualne szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności detektywistycznych.

Podstawą podjęcia współpracy z naszą firmą jest zawarcie stosownej umowy, a w przypadku windykacji należności również udzielenie przez Zleceniodawcę pisemnego pełnomocnictwa w oparciu o art. 99 par. 2 Kodeksu Cywilnego.

Przy trudniejszych sprawach windykacyjnych i detektywistycznych powołujemy specjalistyczne zespoły zadaniowe, nad którymi bezpośredni nadzór sprawuje kierownictwo BUS ROKADA.