Cennik usług

W przypadku usług detektywistycznych brak jest możliwości ustalenia sztywnego cennika na daną usługę bez znajomości szczegółów zlecenia. Jego koszty są każdorazowo negocjowane z Klientem w zależności od zakresu usługi, miejsca prowadzenia działań, ilości zaangażowanych osób i sprzętu oraz czasookresu trwania czynności detektywistycznych.

Windykację przeterminowanych należności płatniczych oferujemy bez żadnych opłat wstępnych, a ponadto:

  • Prowizję pobieramy wyłącznie od realnie odzyskanych kwot wpłaconych przez dłużnika na konto bankowe Wierzyciela,
  • Dolna granica prowizji wynosi 5%. Ostateczna jej wysokość uzależniona jest między innymi od ilości przekazanych spraw, wielkości wierzytelności i stopnia ich złożoności oraz znajomości sytuacji dłużnika,
  • Jeżeli odzyskanie wierzytelności w trybie polubownym jest z jakiegoś powodu niemożliwe - za zgodą Wierzyciela - obligatoryjnie kierujemy każdą sprawę na drogę postępowania sądowo-komorniczego poprzez współpracującą z nami Kancelarię Radcy Prawnego i reprezentujemy Wierzyciela na każdym etapie postępowania sądowo-komorniczego.

Ceny za wykonywane usługi detektywistyczne, windykacyjne i wykrywanie podsłuchów każdorazowo negocjujemy z klientem.

Wstępnych porad oraz konsultacji udzielamy bezpłatnie.