Dane kontaktowe

  • Telefon: +48 604 978 279,
  • Adres: 01-496 Warszawa, ul. Sosnowiecka 24/4,
  • Adres e-mailowy: info@rokada.com.pl

Osoby kontaktowe:

  • Prezes Zarządu - Kazimierz Brzozowski, telefon kom. 604 978 279,
  • Pełnomocnik d/s Detektywistycznych - Henryk Birut, telefon kom. 604 912 466.

Z poważaniem
Prezes Zarządu
Kazimierz Brzozowski

Dane rejestrowe spółki
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP 527-23-80-870
KRS 0000126956
Kapitał zakładowy
60 000,00 PLN w tym 34 000,00 PLN wkład niepieniężny