Windykacja

Usługi windykacyjne - odzyskujemy należności na różnym etapie przeterminowania. Działania te obejmują:

  • Windykację w trybie polubownym należności płatniczych wynikających z faktur i umów gospodarczych. Jej zasadniczym celem jest dobrowolne odzyskanie długu. Nawiązujemy bezpośredni kontakt z dłużnikiem, a ponadto w drodze negocjacji dążymy do uzyskania pisemnego uznania roszczenia, deklaracji spłaty wierzytelności i w efekcie dobrowolnego odzyskania długu.
  • Windykację w trybie polubownym zaległych rat wynikających z zawartych umów kredytowych i leasingowych. Podejmowane w tym zakresie działania obejmują również odbiór przedmiotów leasingu. W celu ustalenia miejsca przechowywania (garażowania) przedmiotów leasingu pomocniczo wykorzystujemy działania poszukiwawcze przypisane prawnie firmom posiadających uprawnienia detektywistyczne.
  • Odzyskiwanie wierzytelności w drodze przymusu sądowo-egzekucyjnego. Jeżeli dłużnik nie wykazuje woli spłaty zadłużenia w trybie polubownym, współpracująca z nami kancelaria prawna przygotowuje dokumentację procesową i składa pozew we właściwym sądzie, a jeżeli zachodzi taka konieczność, sporządza również wniosek egzekucyjny. W takim przypadku wspomagamy egzekucję ustalając składniki majątkowe i źródła dochodów dłużnika w drodze dodatkowych czynności detektywistycznych, a jednocześnie nadzorujemy efektywność działań komornika. Odzyskiwanie długów na drodze sądowej prowadzimy przy zastosowaniu wszelkich dopuszczalnych prawnie procedur (ugoda, postępowanie w trybie uproszczonym, upominawczym, nakazowym). Kancelaria prawna może reprezentować również wierzycieli w procesie karnym w ramach tzw. postępowań adhezyjnych. W tym trybie pokrzywdzeni wierzyciele dochodzą swoich cywilnych roszczeń majątkowych (odszkodowania, zadośćuczynienia) od dłużników skazanych prawomocnymi wyrokami sądów gospodarczych.